-Mesh Wi-Fi Tipi Bağlantısı olmayanlar için – Keenetic Extenderlarda Zincirleme Bağlantı

Tüm Keenetic cihazlar menzil genişletici, access point, istemci ve router modlarını destekler.

Geleneksel menzil genişletici yöntemlerinden farklı olarak WiFi Mesh sistemi tercih etmeniz, mekanın içinde tüm odalarda kesintisiz bağlantı yapmanızı sağlar. Sıradan router cihazlarda ağdaki cihazların bir erişim noktasından diğerine geçmesi genel olarak 5 sn. sürmektedir. 802.11k, 802.11r ve 802.11v standartları sayesinde bu süre 100 ms. (milisaniye) seviyesine düşmektedir.2

Ancak eğer Mesh Wi-Fi sisteminiz yoksa ve klasik tip bir genişletici topolojisi kullanıyorsanız zincirleme bağlantınız nasıl olmalıdır?

Keenetic cihazlarını basamaklandırmak veya zincirleme bağlamak mümkün müdür? Bağlantı şu şekilde yapılabilir mi: Ana Router <> Wi-Fi Extender-1 <> Wi-Fi Extender-2 <> Wi-Fi Extender-3? Haydi bir göz atalım!

Wi-Fi Genişleticilerini Wi-Fi üzerinden zincirlemek mümkündür ancak bu tür ağların kullanılmasını önermiyoruz.

İpucu: Mümkünse Genişleticilerin Wi-Fi zincir bağlantısını kullanmayın; çünkü bu durumda her zincir bağlantısının bağlantı hızında bir düşüş olacaktır.

Wi-Fi aracılığıyla bağlanan ilk Extender'da hız yarı yarıya düşecek; ikinci Extender'da hız yaklaşık dört kat düşecektir. Bunun nedeni, Extender'ın radyo arayüzünün hem istemci hem de erişim noktası olarak işlev görmesi ve böylece sonraki her Extender'ın istemcileri için daha az bant genişliği tasarrufu sağlamasıdır.

Not: En iyi yol, Genişleticiyi Ana Routera veya komşu Genişleticiye bir Ethernet kablosu aracılığıyla bağlamaktır. Bu durumda ağ performans kaybı olmadan çalışacaktır.

Bir ağ kablosunun çalıştırılması imkansızsa, tüm Genişleticilerin doğrudan Ana Routera bağlandığı yıldız topolojisi kullanmanızı öneririz.

Not: Wi-Fi ağ radyosunda aynı ada (SSID) sahip erişim noktaları olduğunda, Extender farklı erişim noktalarına bağlanabilir. Extender'da, BSSID'sini belirterek bağlanmak için belirli bir erişim noktasını manuel olarak seçebilirsiniz (örneğin, Ana Routerın Wi-Fi erişim noktasının MAC adresi).

İpucu: Wi-Fi zincirleme bağlantı kullanıyorsanız, zincir halinde ikiden fazla Genişletici bağlamayın.

Farklı Wi-Fi Genişleticilerin kapsama alanlarının örtüşmesi en uygunudur, ancak ~%30'dan fazla olmamalıdır. Wi-Fi yönlendiricimin sinyal gücünü ve kablosuz kapsama alanını nasıl kontrol ederim? Odanın ayrıntılı bir şekilde haritalanması (kullanılacak erişim noktasından Wi-Fi sinyal kapsama alanlarının araştırılması ve bir harita veya kat planı üzerinde çizilmesi) veya ekipmanın kurulumu ve yerinde test edilmesi, gerekli Genişletici sayısının belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Bu sistem, zayıf sinyal gücüne sahip sorunlu alanları veya ek Genişleticilerin kurulması gereken 'kör noktaları' görmenizi sağlayacaktır. Bölge çakışması yoksa müşterinin bir düğümden diğerine geçerken bağlantısı kesilir ve kesintisiz geçiş olmaz. Çok fazla bölge çakışması varsa, sinyal kaynakları birbirine çok yakın olduğundan istemci sinyal gücüne göre düğüme öncelik veremez ve aralarında geçiş yapılmaz.

İpucu:Genişleticiler yoğun bir şekilde yerleştirilmişse sinyal gücünü azaltın (bunu cihazın Wi-Fi ayarlarından yapabilirsiniz).