Wi-Fi Sistemindeki nodelar/ düğümler arasında istemci geçişinin özellikleri

Bir ev ağında, Keenetic #Mesh Wi-Fi Sistemini organize ederken, bazı Wi-Fi istemcilerinin nodelar/düğümler arasında rastgele geçiş yapması veya erişim noktasının istemciler tarafından optimumun altında seçilmesiyle karşılaşabilirsiniz. Gerçek şu ki, Wi-Fi Sistemi istemcileri nodelar/düğümler arasında değiştirmez ve bu süreci yönetmez- Wi-Fi standartları böyle bir olasılığı düzenlemez. Wi-Fi teknolojisinde erişim noktaları arasında geçiş yapma kararı yalnızca ve özel olarak istemci tarafından verilir. Wi-Fi Sisteminin denetleyici tarafında (Ana Yönlendiricide), hızlı aramayı etkinleştirmek ve istemcileri komşu erişim noktaları hakkında bilgilendirmek, hızlı istemci geçişini etkinleştirmek, istemciyi node/düğüm seçimini sınırlamaya zorlamak ve/veya veya onu seçim şansından mahrum bırakmak (örneğin, yalnızca belirli bir erişim noktası belirtmek). Ancak istemciye bağlanacak node/düğüm seçeneği bırakıldığında, artık bu seçimi kontrol edemeyiz.

Kesintisiz roaming etkinleştirildiğinde erişim noktaları aşağıdakileri yapar:

  • • 802.11k, ilgili standartları destekleyen ve roaming alanında bulunan erişim noktaları hakkında bilgi kabul edebilen müşterileri bilgilendirir;
  • • 802.11v, bitişik banda geçiş yapılmasını önerir (bu yalnızca bir öneridir; müşteri için zorunlu değildir).

Ancak bunun, Wi-Fi Sistemindeki nodelar/düğümler arasında istemci geçişinde yalnızca dolaylı bir etkisi vardır. Bu bilgiye dayanarak istemci, kendi desteklediği algoritmalara ve roaming mekanizmalarına dayanarak bağlanacağı tercih edilen erişim noktasını kendi seçimini yapar.

Kusursuz roamingin kalitesi öncelikle Wi-Fi istemcisinin yeteneklerine bağlıdır (en iyi seçenek, istemcinin 802.1r/k/v protokollerinin tamamını desteklemesidir).

İPUCU: Yardım: 802.1r/k/v protokolü desteği hakkında routerın web arayüzünde 'İstemci Listeleri' sayfasında bilgi bulabilirsiniz. Bir Wi-Fi istemcisi bağlandığında desteklediği roaming standartları görüntülenir. Roaming tarafında 802.11k/r/v dolaşım özelliklerinin etkinleştirilmesi zorunludur. Aksi takdirde istemci cihazının özelliklerinde görünmezler.

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, çizgi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Bir istemci 802.11k/v protokollerini desteklemiyorsa, bilgi ve öneriler yoluyla bile onun loglama algoritmasını etkilemek mümkün değildir. İstemci 802.11k/v protokollerini destekliyorsa, istemci bir erişim noktası seçip ona bağlanmaya başladığında sistem ayrıca 802.11r protokolü (FT; Hızlı Geçiş) ile hızlı geçiş yapılmasını sağlar. Bir kez daha, Wi-Fi Sisteminin yalnızca nodelar/düğümler arasında istemci geçişini kolaylaştırdığını ve hızlandırdığını, ancak kararları istemcilerin kendilerinin verdiğini ve bağlantıları/geçişleri yaptığını lütfen unutmayın.

802.11r hızlı dolaşım protokolü desteği olmayan cihazlarda Keenetic Routerlar PMK önbellek geçişini kullanabilir.

Wi-Fi istemcileri genellikle daha yüksek sinyal gücüne sahip bir erişim noktası seçerler, ancak yalnızca mutlak bir aşırılığa göre değil, yalnızca bu aşırılığın belirli bir değerden büyük olması durumunda ve bu fazlalığın değeri sinyal gücünün mutlak değerine bağlıdır. Bir istemcinin pasif Wi-Fi roaming tablosuna bir örnek:

Pasif roaming eşikleri:
RSSI > -56: diff 12dBm
RSSI > -62: diff 11dBm
RSSI > -68: diff 10dBm
RSSI > -74: diff 9dBm

Bir AP'den gelen sinyal gücü -62 dBm ise, sinyal gücü en az -51 dBm olduğunda başka bir AP'ye geçiş başlayacak, -74 dBm ise -65 dBm'de geçiş gerçekleşecektir.

Bir Wi-Fi Sisteminde nodelar/düğümler arasında çok fazla çakışma varsa, istemci sürekli olarak daha uzaktaki bir AP'ye bağlanabilir ve biz bu bağlantıyı Ana Router ve AP'lerden yönetemeyiz.

Kesintisiz roamingin düzgün çalışması için farklı erişim noktalarının kapsama alanlarının örtüşmesi gerekir ancak bu örtüşmenin mümkünse %30'u (yaklaşık olarak) aşmaması önerilir. Erişim noktalarının yoğun olduğu durumlarda sinyal güçlerini azaltmaya çalışın. Çakışma yoksa, 'kör noktalar' belirir, istemci bir noktadan diğerine geçerken bağlantı kesilir ve kesintisiz geçiş olmaz. Çok fazla örtüşme varsa, istemci sürekli olarak farklı erişim noktaları arasında geçiş yapabilir, optimumun altında nokta seçimi yapabilir veya sinyal kaynakları birbirine çok yakın olduğundan bitişik noktalar arasında geçiş gerçekleşmeyebilir.

Wi-Fi sistemi tarafında, kesintisiz roaming için Ana Routerda 802.11r/k/v protokol desteğini etkinleştirebilir ve ayrıca istemciyi belirli node ve bant seçimini kısıtlamaya zorlayabiliriz.